Kiedy przewalutować kredyt ?

Kiedy warto przewalutować kredyt ?

Błędnym okazuje się często rozumowanie, że przewalutowanie na PLN jest słuszne w sytuacji, gdy rata zaciągniętego kredytu po przeliczeniu na PLN zrówna się z ratą kredytu zlotowego.

Przykład

Zaciągnięcie kredytu złotowego w wysokości 150 000 PLN na 20 lat jest możliwe przy oprocentowaniu na poziomie 6%. Wysokość raty co miesiąc wyniosłaby w takim przypadku 1074,65. Korzystając z niższego oprocentowania, zaciągamy jednak kredyt we frankach szwajcarskich (kredyt na 20 lat w wysokości 150 000 PLN przy oprocentowaniu na poziomie 3% w skali roku). Miesięczna rata spłaty tego kredytu wyniesie 831,90 PLN, co jest równe 332 CHF przy kursie 2,5 PLN za 1 CHF. W związku z deprecjacją, czyli osłabieniem polskiego złotego w stosunku do franka szwajcarskiego, 1 CHF kosztuje 3,237 PLN. Dzięki temu miesięczna rata spłat w wysokości 332 CHF po przeliczeniu na nowy kurs CHF wyniesie 1074,68 PLN, a więc będzie ona równa z ratą, którą płacilibyśmy spłacając kredyt złotowy. Podejmujemy zatem decyzję o przewalutowaniu.

Przewalutowanie następuje po upływie 2 lat od zaciągnięcia kredytu. Do tego czasu spłacamy już część długu. Aktualny stan naszego zadłużenia wynosi zatem 138713 PLN, czyli 55485 CHF. Po przewalutowaniu bank przeliczy nasze zadłużenie na PLN wg nowego kursu franka szwajcarskiego. W związku z tym, że kurs ten jest mniej korzystny, zadłużenie i w konsekwencji rata naszego kredytu wzrośnie. Zadłużenie wyniesie więc 179606 PLN, a nowa rata 1286,75 PLN, czyli o 212,1 PLN więcej!

Przewalutowanie bieżącego zadłużenia na PLN skutkuje obsługą kredytu na wyższym poziomie (wówczas mamy do czynienia z wyższą ratą spłaty) niż obsługa kredytu walutowego przeliczonego na PLN po bieżącym kursie.

Przewalutowanie jest korzystne w sytuacji odwrotnej do przedstawionej powyżej, tj. wtedy, kiedy umacnia się PLN, a kurs 1 franka szwajcarskiego spada. Stan aktualnego zadłużenia po przeliczeniu na PLN wg bieżącego (niższego) kursu jest niższy.

Przykład

Zaciągnięcie kredytu złotowego na 20 lat w wysokości 150000 PLN jest możliwe przy oprocentowaniu na poziomie 6%. Miesięczna rata kredytu wyniosłaby 1074,65. Korzystając z niższego oprocentowania zaciągamy jednak kredyt we frankach szwajcarskich (150000 PLN na 20 lat przy oprocentowaniu na poziomie 3% w skali roku). Rata spłaty tego zobowiązania wyniesie co miesiąc 831,90 PLN, co jest równe 332 CHF przy kursie 2,5 PLN za 1 CHF. Wskutek umocnienia się złotego w stosunku do franka szwajcarskiego 1 CHF kosztuje 2,2 PLN. Rata kredytu wynosi wówczas 730,4 PLN. Jeśli oczekujemy, że tendencje kursowe w najbliższym czasie ulegną odwróceniu, zbliża się osłabienie złotego i wtedy zdecydujemy się na przewalutowanie kredytu, stan naszego zadłużenia wyniesie 122067 PLN (55485 CHF * 2,2 PLN). Nowa rata tego kredytu będzie równa kwocie 925,47 PLN i niższa od raty kredytu złotowego przed zmianą kursu o 149,18 PLN.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że rata ta będzie wyższa od raty, którą do tej pory spłacaliśmy w kredycie walutowym. Jeśli zatem dokonujemy decyzji o przewalutowaniu, musimy rozważyć wszystkie jego aspekty. Bezsporną korzyścią i argumentem przemawiającym za przewalutowaniem na PLN będzie z pewnością brak ryzyka kursowego, przy czym należy liczyć się z wyższymi kosztami obsługi kredytu ponoszonymi każdego miesiąca.

Jeśli zaciągamy kredyt walutowy tracimy w tym momencie na zmianach kursów walutowych (np. wskutek deprecjacji złotego). Przewalutowanie też może być korzystne.

Przykład

Zaciągnęliśmy na 20 lat kredyt w wysokości 150000 PLN we frankach szwajcarskich. Oprocentowanie kredytu to 3%. Alternatywnym kredytem byłby kredyt w PLN o oprocentowaniu na poziomie 6%. Co miesiąc osiągamy korzyści wynikające z faktu spłaty niższej raty; rata kredytu walutowego przy kursie 1 CHF = 2,5 PLN wynosi 831,90 PLN w stosunku do 1074,65 PLN przy kredycie złotowym. Po upływie 9 miesięcy od spłaty kredytu walutowego oszczędzamy 3665,04 PLN z tytułu niższego oprocentowania kredytu walutowego. Należy pamiętać, że od momentu zaciągnięcia kredytu zmiany kursów walutowych nie działają na naszą korzyść. Kurs franka rośnie w skali roku o 4,5%, czyli zmienia się co miesiąc średnio o 0,38%. Po 9 miesiącach kurs franka wzrósł do poziomu 2,5857 PLN. Ta pozornie nieistotna zmiana kursu spowodowała, że nasze zadłużenie wzrosło z tytułu zmiany kursu o 3680,58 PLN i przekroczyło oszczędności wynikające z zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich zamiast złotowego.

Jeśli podejmujemy decyzję o przewalutowaniu, należy to zrobić odpowiednio wcześnie, a mianowicie wtedy, gdy tendencje kursowe dopiero zaczynają działać na naszą niekorzyść i nie spodziewamy się zmian trendu. W innym wypadku może dojść do nadmiernie dużego wzrostu zadłużenia, Poza tym może okazać się także, że na przewalutowanie będzie już za późno. Tendencje kursowe mogą ulegać kolejnym zmianom i za jakiś czas może się okazać, że ponownie odnosimy korzyści.

Dla kredytobiorcy niezmiernie istotna jest możliwość wyboru daty, w której nastąpi przewalutowanie. Od tego uzależnione jest to, po jakim kursie zostanie dokonana zmiana waluty.

Jeżeli wysokość raty kredytu po przewalutowaniu jest wyższa od ostatniej rata kredytu przed przewalutowaniem, konieczne jest ponowne zbadanie zdolności kredytowej kredytobiorcy, po to, aby przekonać się czy będzie on w stanie obsługiwać ratę nowego kredytu. W związku z powyższym z przewalutowaniem wiąże się czasem obowiązek złożenia aktualnych dokumentów o osiąganych dochodach. Będą to takie same dokumenty jak w przypadku ubiegania się o kredyt. Ich rodzaj zależy natomiast od źródła dochodu.

Co to jest zdolność kredytowa