Okres kredytowania

Co to jest i jaki wybrać okres kredytowania ?

Coraz częściej banki oferują swoim klientom możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przez co najmniej 30 lat.

Przykład

Klient banku zaciąga kredyt o wysokości 150000 PLN na okres 10 lat. W tym czasie rata kredytu wynosi 1422 PLN. Gdyby okres kredytowania uległ wydłużeniu o 5 lat (przy zachowaniu innych warunków kredytu) wówczas miesięczne obciążenie finansowe z tytułu obsługi kredytu wynosiłoby już jedynie 1009 PLN.

Zaoszczędzone co miesiąc wolne środki o równowartości 413,57 PLN można byłoby spożytkować na inny cel, a spłata kredytu nie musiałaby się wiązać z wieloletnimi wyrzeczeniami i sporym wysiłkiem finansowym. Z takiej możliwości korzysta obecnie coraz więcej klientów, nawet tych, którzy są w stanie wcześniej spłacić kredyt. Wybierają wówczas opcję dłuższego kredytowania, gdyż jest to związane z niższymi kosztami obsługi zadłużenia ponoszonymi co miesiąc. Powyższa sytuacja jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które czują się bezpieczniej posiadając wolne środki, które co miesiąc mogą wykorzystać na dowolny cel nie rezygnując przy tym z drobnych przyjemności.

W niektórych bankach kredytobiorcy korzystają z możliwości wydłużenia okresu kredytowania. Zobowiązania zaciągane na 20- 30 lat to aż 45% wszystkich kredytów. Okres kredytowania określony w umowie można jednak skrócić. Wielu kredytobiorców spłaca swoje zadłużenie przed upływem tego okresu.

 

Czy kredyt w walucie czy w złotych ?