Opłaty i prowizje przy kredytach

Prowizja

W cenie kredytu oprócz oprocentowania należy uwzględnić także prowizje oraz opłaty, które należy ponieść w związku z jego zaciągnięciem i ponosić przez cały okres jego obsługi. Przy udzieleniu kredytu większość banków pobiera prowizję, której wysokość waha się między 0% a 3% od sumy kredytu. Należy się zatem zastanowić jeszcze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, czy bardziej opłacalny będzie kredyt bez prowizji i przy wyższym oprocentowaniu, czy też kredyt z prowizją, ale na niższym poziomie oprocentowania.

Przykład

Rozpatrzmy dylemat na dwóch przypadkach. Klient chce zaciągnąć kredyt w wysokości 150000 PLN we frankach szwajcarskich (CHF). Zamierza go spłacać przez okres 20 lat. Jeden z banków jest w stanie udzielić mu kredytu bez prowizji, ale przy oprocentowaniu w wysokości 3,26%. W innym banku- w Banku Millennium- otrzymałby taki sam kredyt, ale przy oprocentowaniu 2,5%. Oprócz tego zapłaciłby prowizję w wysokości 1% zaciąganego kredytu.

W pierwszym banku suma odsetek wyniosłaby 54400 PLN, a w drugim 42300 PLN. W drugim przypadku do kosztów kredytu dochodzi jeszcze dodatkowo oplata w wysokości 1500 PLN z tytułu prowizji. Łączny koszt kredytu wyniesie zatem odpowiednio 54400 PLN i 42300 PLN (42300 PLN + 1500 PLN), co jest dowodem na to, że korzystniejszym rozwiązaniem jest często skorzystanie z niższego oprocentowania przy wyższej prowizji.

Opłata za wcześniejszą spłatę

Oprócz prowizji za udzielenie kredytu dodatkowo należy ponieść koszt opłaty towarzyszącej kredytowi. Zdarza się też, że całkowita lub częściowa spłata kredytu przed upływem zdeklarowanego okresu kredytowania jest związana z koniecznością dodatkowej opłaty. W większości przypadków obowiązuje pewien okres, w trakcie którego wcześniejsza spłata jest dodatkowo płatna, natomiast po jego upływie spłata nie jest obciążona żadnymi kosztami. Niektóre banki stosują dodatkowo ograniczenia kwotowe. Jeśli wybieramy możliwość wcześniejszej spłaty to konieczne jest, aby dokładnie przeanalizować tabelę prowizji i opłat i sprawdzić ją pod kątem dodatkowych obciążeń finansowych. Należy też zwrócić uwagę na inne wymogi. Nawet jeśli bank nie zaznaczył, że pobiera za tę czynność dodatkowe opłaty to wcześniejsza spłata może się często wiązać z koniecznością sporządzenia odpłatnego aneksu do umowy.

Opłata za przewalutowanie

Innym dodatkowym obciążeniem finansowym przy spłacie kredytu jest opłata za przewalutowanie. Z reguły zmiana waluty kredytu z waluty obcej na PLN jest bezpłatna, ale opłata pobierana jest z kolei w przypadku przewalutowania kredytu na jedną z walut obcych. Przewalutowanie na waluty obce jest z reguły kosztowniejsze i tylko nieliczne banki decydują się na całkowite zwolnienie tej operacji z opłat.

Opłata za wycenę nieruchomości

Aby ustalić wartość nieruchomości bank wymaga dokonania jej wyceny, dzięki czemu określa wartość zabezpieczenia kredytu, na wypadek, jeśli obsługa kredytu nie przebiegała zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Decyzja o konieczności wyceny należy do banku i może to być zależne od nieruchomości (rynek pierwotny czy wtórny/dom czy mieszkanie/lokalizacja), wysokości wkładu własnego, czy celu kredytu. Wycena może być też wymagana od każdego kredytobiorcy, niezależnie od powyższych parametrów, a jej cena waha się od 300 do ponad 1000 PLN. Zaletą wykonywania wyceny jest informacja o realnej cenie nieruchomości (szczególnie jeśli nieruchomość podlegająca wycenie jest jednocześnie zabezpieczeniem i celem kredytu).

 

Zabezpieczenia kredytu