Zdolność kredytowa

Co to jest zdolność kredytowa ?

Aby stwierdzić, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zaciągnięte zadłużenie kredytowe należy dokonać analizy zdolności kredytowej. Ważne jest przy tym określenie, czy dochody osoby wnioskującej o kredyt są na poziomie, który wystarczyłby na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób pozostających na jego utrzymaniu oraz regularną spłatę raty kredytu i składek wymaganych ubezpieczeń.

Z tego właśnie powodu przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu, ale również liczbę osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, koszty utrzymania mieszkania oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, alimenty).

Jeszcze kilka lat temu trudno było zaciągnąć kredyt osobom, które nie posiadały stałego zatrudnienia w formie umowy o pracę. Wiązało się to z licznymi formalnościami i skomplikowaną procedurą. Na podobne utrudnienia trafiały osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy zatrudnieni na mocy umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia, czy umów o dzieło. Dziś większość banków przy analizie zdolności kredytowej akceptuje bardzo szeroki wachlarz źródeł dochodu.

Dodatkowo pod uwagę brany jest szereg innych okoliczności, które są dla klientów udogodnieniem i które mogą wpłynąć na uzyskanie przez nich wyższej zdolności kredytowej, np.:

  • akceptacja krótkiego stażu pracy (w przypadku umowy na czas nieokreślony wystarczające jest, że ogólny staż pracy wynosi 3 miesiące),
  • akceptacja umów o pracę na czas określony
  • w przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło) uwzględnianych przy analizie dochodów kredytobiorcy samodzielnie określają realny poziom kosztów uzyskania przychodu oraz podatku dochodowego
  • możliwość uzyskania kredytu przez cudzoziemców

Banki akceptują te formy zatrudnienia, które pozwalają uznać dochód za stabilny. W niektórych przypadkach nie ma potrzeby dokumentowania dochodu. Może stać się tak w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny zabezpieczony jest na aktywach. Możliwe jest też uzyskanie kredytu na podstawie oświadczenia, gdy klient prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochody opodatkowane kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, a także w przypadku rolników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Dokumentowanie wysokości osiąganych dochodów nie jest też wymagane w przypadku każdego wnioskodawcy.

Jeżeli o kredyt ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca, a dochody jednego z nich są już same w sobie wystarczające do osiągnięcia zdolności kredytowej, wówczas zdolności kredytowej pozostałych wnioskodawców bank już nie bada.

Opłaty i prowizje przy kredytach